Oppsigelse av medlemskap – NDA – Nordea Bank Norge ASA, Nordea Markets

Vennligst merk at Nordea Bank Norge ASA terminerer sitt obligasjonsmedlemskap på Oslo Børs og Nordic ABM fra og med 16. mars 2015.

Member ID NDA vil fortsatt eksistere i Oslo Børs handelssystem i forbindelse med Nordea Bank Norges rolle som panelbank for Nibor.

Medlems ID: NDA

Adresse: Middelthunsgt 17, Postboks 1166 Sentrum, 0107 OSLO

Marked: Obligasjonsmarkedet

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91