Opphør av handel i svenske, danske og finske verdipapirer fra 1. mai 2015

Oslo Børs har besluttet å legge ned handelen i svenske, danske og finske verdipapirer på Burgundy. Bakgrunnen for beslutningen er et ønske om mer fokus på primærmarkedet og verdipapirer notert på Oslo Børs. Oslo Børs vurderer samtidig andre muligheter for handel og bruk av MTF-konsesjonen som benyttes for Burgundy i dag.

Medlemsavtalen på Burgundy sies opp med en måneds varslingsfrist fra 31. mars 2015, aktiv fra 1. mai 2015. Siste handelsdag på Burgundy vil dermed være 30. april 2015. Fra og med mandag 4. mai vil Burgundy-instrumentene være strøket og dermed ikke inngå i Oslo Børs’ referansedatafiler. Øvrig Burgundy-oppsett, inkludert markedsdatakanalene for Burgundy, vil være aktive inntil videre i påvente av fjerning. Det vil distribueres en detaljert tidsplan for en kontrollert stengning av Burgundy’s infrastruktur og markedsdatakanaler via Driftsmeldinger i tiden før 30. april. Oslo Børs vil være behjelpelige med endringer i medlemmenes  handels-enablement på forespørsel til enablement@oslobors.no. Oslo Børs vil også informere clearinghus og systemleverandører om endringene.

I tiden mellom 1. april og 30. april vil Burgundy i hovedsak ikke ta opp nye instrumenter til handel, men vil vedlikeholde eksisterende instrumentbase.

Vi takker for godt samarbeide i forbindelse med Burgundy, og ser frem til et fortsatt godt samarbeide vedrørende handelen på Oslo Børs og fremtidige handelsinitiativ knyttet til MTF-konsesjonen.

Oppdatert markedsmodell og øvrig teknisk dokumentasjon vil bli gjort tilgjengelig i løpet av april.

Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt en av Oslo Børs’ kontaktpunkter nedenfor:

Teknisk
Technical Support, Tlf: 22 34 19 90, technicalsupport@oslobors.no         
Enablement team: Tlf: 22 34 19 11  enablement@oslobors.no

Medlemmer
Ingvild Resaland, Tlf +47 22 34 19 16, Ingvild.resaland@oslobors.no 
Tom Kristoffersen, Tlf: 22 34 19 04, Tom.kristoffersen@oslobors.no
Carl Nilsen, Tlf: 22 34 17 93, Carl.nilsen@oslobors.no
Samuel Stenmark, Tlf: +46 76 776 1213, samuel.stenmark@oslobors.no

Distributører av markedsdata
Line Mauseth, Tlf +47 22 34 18 15, line.mauseth@oslobors.no  
Christian Pettersen, Tlf +47 22 34 18 08, christian.pettersen@oslobors.no

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91