Nytt medlem på Oslo Børs – ORA Traders B.V. (ORA)

Vennligst merk at et nytt medlem er aktivt på Oslo Børs fra og med 4. januar 2019. Medlemmet inkluderes i Oslo Børs’ referansedatafiler fra og med torsdag ettermiddag (for 4. januar).

Medlemsnavn: ORA Traders
Member ID: ORA
Adresse: Naritaweg 127, 1043 BS Amsterdam, Nederland
Marked: Oslo Børs og Oslo Axess aksjer 
Organisasjonsnummer: 37079580

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91