Nye oppgjørsdetaljer (Standing Settlement Instructions -SSI) for Swedbank AB (publ) - SWN

Transaksjoner mot Swedbank AB (publ), med medlems-ID SWN, som tidligere har blitt gjort opp mot konto DNBANOKC, skal fra og med handelsdato 10.12.2018 gjøres opp mot konto 12790.

Ny SSI
REAG / DEAG: SWEDSESSXXX (12790)
BUYR / SELL: SWEDSESSXXX
97A :: SAFE // 127904900009

Kontakt oss

Ingvild Resaland