Navn- og medlems ID-endring: Skandiabanken (SKBN) til Sbanken (SBNK)

Medlem av Oslo Børs’ markedsplasser, Skandiabanken ASA, gjennomfører en navneendring mandag 6. november.

Selskapet vil fra og med mandag 6. november handle under navnet Sbanken ASA på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market. Medlems ID endres fra SKBN til SBNK. Øvrige detaljer, som adresse, BIC-koder, bankdetaljer og oppgjørsinstruksjoner vil fortsette som tidligere.

Medlemsdetaljer fra 6 november 2017:
Medlemsnavn: Sbanken ASA
Medlems ID: SBNK
Addresse: Folke Bernadottesvei 38, 5147 Fyllingsdalen, Norge
Markedsplasser: Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91