Endring i medlemskap - RS Platou Markets AS har byttet navn til Clarksons Platou Securities AS

Som følge av Clarksons oppkjøp av RS Platou vil følgende endringer tre i kraft fra og med mandag 27 april 2015:

  • Medlemskapet til RS Platou Markets AS vil endre sitt registrerte navn ved Oslo Børs til Clarksons Platou Securities AS; og
  • Dagens medlems ID, PLA endres fra samme dato til CPLA

Medlemsnavn: Clarksons Platou Securities AS

Medlems ID: CPLA

Adresse: Munkedamsveien 62 C, 0270 Oslo, Norge

VPS Registreringsnummer: 11160

Marked: Oslo Børs, Oslo Axess, Nordic ABM, egenkapitalinstrumenter, renter og derivater

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91