Endring av oppgjørsinstruksjoner for aksjer for Skandinaviska Enskilda Banken - ESO

På vegne av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), med medlems ID ESO, distribueres nye oppgjørsinstruksjoner gjeldende fra 20. mars 2017

Alle aksjehandler med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med handelsdato fra og med 20. mars 2017 gjøres opp mot: 

ESSENOKX

ESSEGB2LENS

09750

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91