Endret medlemskap - Nordea Bank AB (publ) fusjoneres inn i Nordea Bank Abp

Nåværende medlem av Oslo Børs’ markedsplasser, Nordea Bank AB (publ) vil fra og med 1. oktober innfusjoneres i Nordea Bank Abp. I forbindelse med fusjonen vil Nordea Bank Abp påta seg alle Nordea Bank AB (publ)’s eksisterende, betingede og fremtidige rettigheter og forpliktelser. Medlemmet vil handle under navnet Nordea Bank Abp på Oslo Børs’ markedsplasser fra og med 1. oktober 2018.

Medlemsdetaljer fra og med 1. oktober 2018:
Medlemsnavn: Nordea Bank Abp
Medlems ID: NRD, NDM og NDA for rentepapirer. NRD for aksjer og derivater.
VPS registreringsnummer: 06666
Adresse: Satamaradanhatu 5, FI-00020 Nordea Helsinki, Finland
Markedsplasser: Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market, Nordic ABM og Oslo Connect.  
Organisasjonsnummer: Medlemmet er registrert i det det finske selskapsregisteret med registreringsnummer 2858394-9.

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91