Endret medlemskap - Nordea Bank AB (publ)

Nåværende medlem av Oslo Børs’ markedsplasser, Nordea Bank Finland Plc. vil fra og med 2. januar innfusjoneres i Nordea Bank AB (publ). 

I forbindelse med fusjonen vil Nordea Bank AB (publ) påta seg alle Nordea Bank Finland Plc.’s eksisterende, betingede og fremtidige rettigheter og forpliktelser. Medlemmet vil handle under navnet Nordea Bank AB (publ) på Oslo Børs’ markedsplasser fra og med 2. januar 2017.

Medlemsdetaljer fra og med 2. januar 2017:
Medlemsnavn: Nordea Bank AB (publ)
Medlems ID: NRD, NDM og NDA for rentepapirer. NRD for aksjer og derivater.

VPS registreringsnummer: 06666
Adresse: Smålandsgatan 17, 10571 Stockholm, Sweden
Markedsplasser: Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market, Nordic ABM og Oslo Connect.  
Organisasjonsnummer: Medlemmet er registrert i det svenske Bolagsverket med registreringsnummer 516406-0120.

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91