Circuit Breakers - Ny inndeling og nye grenser

Fra og med 23. januar 2019 vil nye Circuit Breaker-grenser og ny inndeling for Circuit Breakers tre i kraft på Oslo Børs. Den nye circuit breaker-inndelingen baseres på likviditetssegmentene i større grad enn tidligere. For mer informasjon, se Relevante dokumenter under menypunktet Markedsovervåking på Oslo Børs' hjemmeside. 

Kontakt oss

Ingvild Resaland