Beringer Finance AS viderefører medlemskapet på Oslo Børs etter fisjonsfusjonen med Fondsfinans AS

Nåværende medlem av Oslo Børs’ markedsplasser, Fondsfinans AS, fisjonerer ut virksomhet som fusjoneres inn i Beringer Finance AS. 

Virksomheten og medlemskapet på Oslo Børs videreføres i Beringer Finance AS, som har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester fra og med 23. mars 2017.  Medlemmet vil handle under navnet Beringer Finance AS på Oslo Børs’ markedsplasser fra og med 23. mars 2017.

 

Medlemsdetaljer fra og med 23. mars 2017:
Medlemsnavn: Beringer Finance AS
Medlems ID: BER
VPS registreringsnummer: 11180
Adresse: Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo 
Markedsplasser: Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market, Nordic ABM og Oslo Connect.  
Organisasjonsnummber 917362238 i Brønnøysundregisteret.  
LEI: 213800UNYA87T1C1CN67

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91