Medlemsinformasjon fra Oslo Børs

Denne siden viser distribuerte oppdateringer av medlemsinformasjon. Medlemsinformasjon er relevant for alle som er involvert i daglige handelsaktiviteter på Oslo Børs, samt distribusjon av markedsdata.

 

22.10.2018
Nytt medlem på Oslo Børs – J.P. Morgan AG (JPAG)

Vennligst merk at et nytt medlem er aktivt på Oslo Børs fra og med tirsdag 23. oktober. Medlemmet inkluderes i Oslo Børs’ referansedatafiler fra og med i ettermiddag.  

28.09.2018
Endret medlemskap - Nordea Bank AB (publ) fusjoneres inn i Nordea Bank Abp

Nåværende medlem av Oslo Børs’ markedsplasser, Nordea Bank AB (publ) vil fra og med 1. oktober innfusjoneres i Nordea Bank Abp. I forbindelse med fusjonen vil Nordea Bank Abp påta seg alle Nordea Bank AB (publ)’s eksisterende, betingede og fremtidige rettigheter og forpliktelser. Medlemmet vil handle under navnet Nordea Bank Abp på Oslo Børs’ markedsplasser fra og med 1. oktober 2018.

16.08.2018
Terminering av medlemskap - Beringer Finance (BER)

Beringer Finance har besluttet å terminere medlemskapet på Oslo Børs. Siste handelsdag er 17. august 2018.

Member ID: BER
Adresse: Grundingen 2, Postboks 1502 Vika, 0117 Oslo, Norge 
Marked: Alle Oslo Børs' markedsplasser for aksjer, renter og derivater

02.08.2018
Terminering av medlemskap KCG / KCGG

KCG Europe Limited har etter oppkjøp besluttet å terminere medlemskapet på Oslo Børs. Børshandelen opprettholdes via Virtu Financial Ireland Limited's medlemskap. 

25.05.2018
Nytt medlem på Oslo Børs - QuantLab Europe B.V.

Vennligst merk at et nytt medlem er aktivt på Oslo Børs fra og med mandag 28. mai 2018. Medlemmet inkluderes i Oslo Børs’ referansedatafiler fra og med i ettermiddag.

04.04.2018
Nye oppgjørsdetaljer (Standing Settlement Instructions -SSI) for Credit Suisse Securities Europe Ltd (CSB)

Transaksjoner mot Credit Suisse Securities Europe Ltd (CSB), som tidligere har blitt gjort opp mot konto 11850 og BIC CSFBGB2L, skal fra og med handelsdato 04.04.2018 gjøres opp mot konto 06004.

02.02.2018
Sbanken ASA endrer BIC fra 05.02.2018

Til informasjon vil Sbanken ASA endre BIC fra og med mandag 05.02.2018. 

Ny BIC : SBAKNOBB

27.12.2017
Terminering av medlemskap - NEO, ALGO og SSW

Følgende børsmedlemskap ved Oslo Børs avsluttes ved årsskiftet:

30.11.2017
Ekstra medlems ID – VFB – Virtu Financial Ireland Limited

Vennligst merk at eksisterende medlem, Virtu Financial Ireland Limited, legger til medlems ID VFB på Oslo Børs fra og med 1. desember 2017.

22.11.2017
Terminering av medlemskap – NIP – Nomura International plc.

Vennligst merk at Nomura International plc. terminerer sitt medlemskap på Oslo Børs fra og med 27. november 2017. Nomura viderefører handel på Oslo Børs gjennom et av sine andre konsernselskaper.

22.11.2017
Nytt medlem på Oslo Børs – Credit Suisse International

Vennligst merk at et nytt medlem er aktivt på Oslo Børs fra og med mandag 27. november 2017. Medlemmet inkluderes i Oslo Børs’ referansedatafiler fra og med i ettermiddag for 23. november.

01.11.2017
Navn- og medlems ID-endring: Skandiabanken (SKBN) til Sbanken (SBNK)

Medlem av Oslo Børs’ markedsplasser, Skandiabanken ASA, gjennomfører en navneendring mandag 6. november.

02.06.2017
Nytt medlem på Oslo Børs – XTX – XTX Markets Limited

Vennligst merk at et nytt medlem er aktivt på Oslo Børs fra og med tirsdag 6. juni 2017.

22.05.2017
Endring av VPS ID for medlem ESO

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) - ESO endrer VPS ID til 11275 fra 1. juni 2017.

03.05.2017
Navneendring - Spire Europe Limited til Tower Research Capital Europe Limited

Nåværende medlem av Oslo Børs’ markedsplasser, Spire Europe Limited, har gjennomført en navneendring. Selskapet vil fra og med torsdag 4. mai handle under navnet Tower Research Capital Europe Limited på Oslo Børs og Oslo Axess. Medlems ID og alle andre detaljer, som addresse, telefonnummere, BIC-koder, bankdetaljer og oppgjørsinstruksjoner vil fortsette som tidligere.

20.03.2017
Beringer Finance AS viderefører medlemskapet på Oslo Børs etter fisjonsfusjonen med Fondsfinans AS

Nåværende medlem av Oslo Børs’ markedsplasser, Fondsfinans AS, fisjonerer ut virksomhet som fusjoneres inn i Beringer Finance AS. 

14.03.2017
Endring av oppgjørsinstruksjoner for aksjer for Skandinaviska Enskilda Banken - ESO

På vegne av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), med medlems ID ESO, distribueres nye oppgjørsinstruksjoner gjeldende fra 20. mars 2017

21.12.2016
Endret medlemskap - Nordea Bank AB (publ)

Nåværende medlem av Oslo Børs’ markedsplasser, Nordea Bank Finland Plc. vil fra og med 2. januar innfusjoneres i Nordea Bank AB (publ). 

27.09.2016
Orientering om presisering i guiding i Medlems og handelsreglene for Oslo Børs / Oslo Axess og Merkur Market

Vedlagt ligger en orientering som omfatter endring i guiding til regel 3040 i Medlems- og handelsreglene på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market. Bakgrunnen for endringen er at ESMA fra 3. januar 2017 skal beregne hvilke instrumenter som blir gjenstand for Mifid II’s double volume caps (DVC) i henhold til RTS 1 Article 6. 

02.10.2015
Nytt medlem - SKBN - Skandiabanken ASA

Vennligst merk at et nytt medlem er aktivt på Oslo Børs fra og med mandag 5. oktober 2015.

29.09.2015
Rapportering og offentliggjøring av manuelle handler under MiFID II

MiFID II direktivet som trer i kraft 3. januar 2017 vil inneholde nye krav til rapportering og offentliggjøring av manuelle handler.

21.09.2015
Oslo Børs – Technical problems solved

The technical problems with distribution of real time indices and news messages through Millennium have been solved. 

21.09.2015
Technical problems - Oslo Børs

Oslo Børs is experiencing technical problems with distribution of real time indices and  news messages through Millennium. Indices and indicative Nibor are not updating.  News is distributed through other channels.  Derivatives market makers quotation responsibilities are currently not enforced. We are working on solving the problem.

12.06.2015
Oslo Børs – Navneendring ASC

Handelsmedlemmet ABG Sundal Collier Norge ASA har i dag endret navn til ABG Sundal Collier ASA. Medlemmets ID er fortsatt ASC.

08.06.2015
Nytt medlem – NYE – Nyenburgh Holding B.V.- oppdatert

Vennligst merk at et nytt medlem er aktivt på Oslo Børs markedene fra og med mandag 8 juni 2015.

24.04.2015
Endring i medlemskap - RS Platou Markets AS har byttet navn til Clarksons Platou Securities AS

Som følge av Clarksons oppkjøp av RS Platou vil følgende endringer tre i kraft fra og med mandag 27 april 2015:

21.04.2015
Oslo Børs – Publisering av nye markedsmodeller for Aksje- og renteinstrumenter ex. Burgundy

I forbindelse med beslutningen om at 30. april er siste handelsdag for svenske-, finske og danske aksjeinstrumenter, er referanser til Burgundy fjernet i markedsmodellene for aksjer og renteinstrumenter. Disse endringene gjelder fra 4. mai 2015. 

13.04.2015
Oslo Børs - Tidsplan for teknisk stengning av Burgundy infrastruktur i Millennium

Vi viser til melding av 31 mars 2015 om avslutning av handel i svenske, danske og finske verdipapirer via Burgundy. Tidsplanen for den tekniske stengningen av Burgundy infrastruktur i Millennium (produksjon og CDS) er som følger:

31.03.2015
Opphør av handel i svenske, danske og finske verdipapirer fra 1. mai 2015

Oslo Børs har besluttet å legge ned handelen i svenske, danske og finske verdipapirer på Burgundy. Bakgrunnen for beslutningen er et ønske om mer fokus på primærmarkedet og verdipapirer notert på Oslo Børs. Oslo Børs vurderer samtidig andre muligheter for handel og bruk av MTF-konsesjonen som benyttes for Burgundy i dag.

16.03.2015
Oppsigelse av medlemskap – NDA – Nordea Bank Norge ASA, Nordea Markets

Vennligst merk at Nordea Bank Norge ASA terminerer sitt obligasjonsmedlemskap på Oslo Børs og Nordic ABM fra og med 16. mars 2015.

16.03.2015
Nytt Medlem Oslo Børs – NRD – Nordea bank Finland Plc

Vennligst merk at Nordea Bank Finland Plc (NRD) har utvidet sitt aksjemedlemskap også å inkludere obligasjonsmedlemskap på Oslo Børs og Nordic ABM.

27.01.2015
Ny medlems ID – KCGG – KCG Europe Limited

Vennligst merk at KCG Europe Limited legger til medlems ID KCGG på Oslo Børs fra og med 27. januar 2015.

12.01.2015
Release 8.6 North Sea – Oslo Børs Dark Pool

Som tidligere annonsert, er Oslo Børs glade for å kunne meddele at vi vil lansere North Sea – Oslo Børs sin egen Dark Pool, mandag 20. april 2015. Testmiljøet CDS for North Sea er live fra og med i dag, og vi ønsker med dette å minne alle våre medlemmer, markedsdatadistributører og tredjepartsleverandører som planlegger å være involvert i prosjektet, eller som rett og slett bare ønsker ytterligere informasjon om å besøke vår prosjektside Delta web.

05.12.2014
Nytt medlem – RBCE – RBC Europe Limited

Vennligst merk at et nytt medlem er aktivt på Oslo Børs fra og med fredag 5. desember 2014.

26.11.2014
Ny medlems ID – VFG – Virtu Financial Ireland Limited

Vennligst merk at Virtu Financial Ireland Limited legger til medlems ID VFG på Oslo Børs fra og med 26. november 2014.

25.11.2014
Nytt medlem - WEBB - WEBB Traders B.V.

Vennligst merk at et nytt medlem er aktivt på Oslo Børs fra og med tirsdag 25. november 2014.

24.11.2014
Endring av forvalterbank og VPS Reg. nr. – MSI – Morgan Stanley & Co International plc

Vennligst merk at Morgan Stanley & Co International plc endrer forvalterbank for alle handler på Oslo Børs og Oslo Axess fra og med 24 November 2014.

08.10.2014
T+2 - Overgang til ny oppgjørssyklus fullført

Oslo Børs VPS har gleden av å bekrefte at overgangen fra en oppgjørssyklus på T+3 til T+2 er fullført.

19.09.2014
T+2 – Spørsmål og svar om endring av oppgjørssyklus

I forbindelse med at Oslo Børs VPS reduserer oppgjørsperioden for det norske markedet med en dag fra og med 6. oktober 2014, har vi utarbeidet en oversikt over generelle spørsmål og svar (Q&A).

12.09.2014
T+2 – Endringer som følge av overgangen

Som tidligere annonsert vil Oslo Børs VPS redusere antall dager i oppgjørsperioden fra T+3 til T+2 for det norske markedet 6. oktober 2014. Det vil si at handler gjøres fra og med 6. oktober gjøres opp på T+2.

31.07.2014
Oppsigelse av medlemskap – GEL – Getco Europe Limited

Vennligst merk at etter sammenslåingen av Knight Captial Europe Limited og Getco Europe Limited har medlemsaktiviteten under Getco Europe Limited (GEL) blitt overført til KCG Europe Limited (KCG).

16.07.2014
Navneendring ARC – Arctic Securities ASA til Arctic Securities AS

Arctic Securities ASA har endret navn til Arctic Securities AS.
Medlems ID og VPS nummer forblir det samme.

16.06.2014
Nytt medlem – ALGO – Algoengineering Europe Limited

Vennligst merk at et nytt medlem er aktivt på Oslo Børs og Burgundy markedene fra og med Mandag 16. juni 2014.

30.05.2014
Oppsigelse av medlemskap – SCBL – Sanford C Bernstein Limited

Vennligst merk at Sanford C Bernstein Limited terminerer sitt Burgundy medlemskap på Oslo Børs fra og med 1. juni 2014

16.05.2014
Endring i Medlems- og handelsreglene

I forbindelse med oppgraderingen til Release 8 av handelssystemet Millennium Exchange, justeres Medlems- og handelsreglene (Member and Trading Rules (MTR)) for Oslo Børs, Burgundy og Nordic ABM deretter. Endringene er små, og legger til rette for overgangen til T+2 for oppgjørssyklusen som trer i kraft 6. oktober 2014, samt introduksjonen av Covered Bond Benchmark listen.

02.05.2014
Salg av Oslo Clearing til SIX Group gjennomført

Det vises til melding av 17. desember 2012, hvor det ble offentliggjort at Oslo Børs VPS Holding avtalte å selge Oslo Clearing til SIX Group. Oslo Børs VPS Holding har i dag gjennomført salget av 100% av aksjene i Oslo Clearing til SIX Group.

29.04.2014
Nytt Medlem Oslo Børs – NRD – Nordea bank Finland Plc

Vennligst merk at Nordea Bank Finland Plc (NRD) har utvidet sitt Burgundy medlemskap til å inkludere Oslo Børs.

16.04.2014
Tekniske problemer - Oslo Børs

Oslo Børs hadde i dag problemer med distribusjon av referansedatafilene, hvilket medførte at markedene ikke kunne åpne som normalt. Problemet var knyttet til en server i London.

11.04.2014
Deutsche Bank AG - DBL – Utvidet medlemskap til å inkludere Burgundy

Vennligst merk at Deutsche Bank AG (DBL) har utvidet sitt Oslo Børs medlemskap til å inkludere markedene på Burgundy.

31.03.2014
Oppsigelse av medlemskap – EVL – Evli Bank Plc

Vennligst merk at Evli Bank Plc terminerer sitt Burgundy medlemskap på Oslo Børs fra og med 1. april 2014.

Kontakt oss

Ingvild Resaland