Informasjon for LSEDM-medlemmer

Medlemmer av London Stock Exchange Derivatives Market (LSEDM) må inngå medlemsavtale med Oslo Børs og clearing-avtale med SIX x-clear for fortsatt å kunne handle derivater notert på Oslo Børs når samarbeidet om felles ordrebok avsluttes i november 2019.

Felles ordrebok for derivater med London Stock Exchange Derivatives Market (LSEDM) opphører november 2019. Oslo Børs vil benytte samme handelssystem for derivatmarkedet, levert av London Stock Exchange, når samarbeidet om felles ordrebok avsluttes og LSEDM slutter å tilby norske aksjederivater.

Det vil ikke bli noen endringer for medlemmene på Oslo Børs, hverken for handel eller clearing. For LSEDM-medlemmer kreves det kun mindre endringer i oppsett for å kunne handle på Oslo Børs. På clearing-siden vil SIX x-clear tilby et nytt FIXML-basert API i løpet av andre kvartal 2019.

Les mer om bakgrunnen her: Felles ordrebok for derivater opphører

Stegene i en medlemsprosess

  1. Søkere må fylle ut og sende inn Søknad om medlemskap til derivatives@oslobors.no, sammen med utfyllende dokumentasjon, inkludert Derivatmedlemsavtalen (Appendix C - Membership Agreement).
  2. For spørsmål om clearing, kontakt SIX x-clear (Stian Samuelsen, Norwegian Country Head of SIX x-clear, stian.samuelsen@six-group.com, +47 23 17 96 04)
  3. Forberede rapportering til Oslo Børs Record Keeping (short- til long code mapping). Aksjemedlemmer må sørge for at den eksisterende rapporteringen dekker derivatmarkedet.
  4. Motta medlemsgodkjenning og signert medlemskapsavtale i retur fra Oslo Børs.
  5. Forberede produksjons-oppsett. Nye medlemmer må gjennom en enablement prosess for både test- og produksjonsmiljø.
  6. Aktivere oppsettet i produksjonsmiljøet.

Relevante dokumenter

Kontakt oss

Anders Holen

Jesper von Zweigbergk