Medlemskap

Norske og utenlandske meglerfirmaer eller investeringsbanker kan bli medlemmer på Oslo Børs’ markedsplasser. Som investor handler du gjennom et våre medlemmer.

Hvorfor bli medlem

Medlemmer på Oslo Børs' markedsplasser har direkte handelstilgang til en stor andel av verdens finansielle instrumenter innen energi-, shipping- og sjømatsektorene. Disse sektorene er sammen med store, ledende, norske selskaper fra øvrige sektorer med på å trekke til seg interesse fra hele verden.

Medlemskap kan tildeles norske og utenlandske meglerfirmaer/investeringsbanker med konsesjon fra respektive lands tilsynsmyndigheter. Selskaper uten konsesjon kan også bli medlem på Oslo Børs dersom de møter gitte kriterier.

Moderne, elektroniske handelssystemer sikrer effektiv behandling av ordre uten forsinkende mellomledd.

Medlemsprosess

Markedsplassenes medlems- og handelsregler er tilpasset europeisk standard, og medlemssøknad leveres via standardiserte søknadsskjemaer. Nødvendige vedlegg til søknaden inkluderer blant annet bekreftelse på at nødvendige oppgjørsavtaler er inngått og beskrivelse av medlemmets operasjonelle rutiner og systemer. Administrasjonen ved Oslo Børs vurderer søknaden og innvilger medlemskap såfremt alle formelle krav er oppfylt.

Medlemmets tekniske handelsoppsett formidles markedsplassen via utfylt enablementskjema til enablement@oslobors.no, og oppsettet testes i markedsplassens testsystem (CDS) før oppstart av ordinær handel.

Vennligst kontakt Oslo Børs for å få tilgang til søknadsskjema, dersom du ønsker å søke om medlemskap på markedsplassene Oslo Børs, Oslo Axess, Nordic ABM, Oslo Connect og/eller Merkur Market. 

For investorer

Som investor handler du gjennom et meglerfirma som har tegnet medlemskap på en av Oslo Børs' markedsplasser. I tillegg til å hjelpe deg å sette opp en handelskonto, vil medlemmet kunne veilede deg i hvordan du kan komme i gang med å handle, presentere ulike løsninger for handel på nett eller gjennom megler, samt fortelle hvordan du kan få ytterligere informasjon om de ulike finansielle instrumentene.

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91