Statistikk markedsovervåking

Oslo Børs og Finanstilsynet har utviklet retningslinjer for samarbeid om overvåking og saksbehandling gjennom en samarbeidsavtale. Avtalen innebærer blant annet at børsen ved mistanke om brudd på verdipapirhandelloven, der mistanken ikke kan elimineres ved innledende undersøkelser, skal rapportere saker til Finanstilsynet på lav terskel.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Kontakt oss

Markedsovervåking