Søk i primærinnsiderregisteret

Du kan søke på selskapsticker og/eller på etternavn på primærinnsider.

og/eller

Selskapet plikter å oppdatere egne lister over primærinnsidere. Listene med primærinnsidere som ligger på Oslo Børs’ web er ajourførte lister som børsen har mottatt fra selskapet.