Handel i ETF-er

ETF-er (exchange traded funds) er, som navnet tilsier, børsnoterte fond, og gjør det mulig å få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje. Som et relativt billig supplement til vanlige aksjefond er ETF-er det vanligste utstederproduktet i verden i dag, og er blitt stadig viktigere instrumenter for å skaffe seg bred eksponering mot markedene. Noen av produktene gir muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva, samt økt eksponering gjennom gearing.

De første ETF-ene ble introdusert på den brede S&P500-indeksen i USA på midten av 1990-tallet, og utvalget har økt i takt med populariteten til disse praktiske og enkelt tilgjengelige produktene. Det finnes i dag flere tusen ETF-er å velge mellom, og både småsparere og institusjonelle investorer kan nå investere i nær sagt alle tenkelige markeder, indekser og sektorer gjennom ETF-er. USA leder an i utviklingen, men produktutviklingen i Europa har også skutt fart, og antallet noterte ETF-er på Europas børser øker for hvert år som går.

De aller fleste ETF-ene er såkalte "index trackers", det vil si passivt forvaltede fond som forsøker å gi samme avkastning som en gitt referanseindeks.

Noen av fordelene ved å investere i ETF-er er:

 • Lavere omkostninger sammenliknet med vanlige fond - lave forvaltningshonorarer på grunn av passiv forvaltning, samt normal kurtasje ved kjøp og salg.
 • Likviditet i realtid - kjøps- og salgskurser på børs, slik at du enkelt kan kjøpe eller selge via din megler, på nett eller telefon. Som med aksjer, har man mulighet til å legge inn stopp- og limitordre, samt eventuelt kjøpe på kreditt.
 • Likviditetsgarantist - i tillegg til enkeltinvestorens ordre i ordrebøkene, har ETF-er likviditetsgarantist(er) som stiller forpliktende kjøps- og salgskurser i markedet.
 • Åpenhet - de fleste ETF-er offentliggjør daglige fondsbeholdninger, slik at du kan se nøyaktig hva du eier og betaler for.
 • Fleksibilitet - hver ETF kan brukes som en byggestein til å utgjøre en større portefølje, basert på for eksempel ett enkelt marked, flere regioner eller flere aktivaklasser.
 • Funding og strategisk allokering - ETF-er kan brukes i kortsiktige og langsiktige strategier for raskt å endre sin portefølje, og som ved funding ved for eksempel å gå short i en ETF og bruke midlene til å gå long i en annen.
 • Diversifisering - rask tilgang til et bredt marked gjennom en transaksjon i stedet for å investere i mange enkeltaksjer for å spre risikoen.

Enkelte ETF-er tilbys også med gearing slik at investeringen vil tilsvare for eksempel 2 ganger underliggende indeks. ETF-er som skal følge den underliggende indeks med gearing kalles ofte Bull, mens ETF-er som skal følge den underliggende indeks med negativt fortegn og gearing kalles Bear.

Generelt sett bør man ikke ta langsiktige posisjoner i gearede produkter fordi produktene ofte rebalanseres daglig. Dette fører til at volatiliteten vil kunne påvirke avkastningen negativt over tid.

Eksterne linker

Liste over linker til eksterne nettsider med informasjon om ETF-er. Oslo Børs har intet ansvar for innholdet på disse sidene.

 • Investopedia - artikler og oppslagsverk som forklarer det meste av ord og uttrykk innen investeringsuniverset
 • Index Universe - fokuserer på indeksinvesteringer, herunder ETF-er, med artikler og analyser om ETF-relaterte temaer
 • ETF Sverige - vårt nabolands første nettside som utelukkende fokuserer på informasjon om ETF-er
 • Charles Schwab - en av de største finansielle rådgiverne i USA har laget en egen opplæringsside om ETF-er (gratis registrering for tilgang til artikler)
 • FTfm - Financial Times' nettside for fondsforvaltning, med en egen seksjon for ETF-er. Inneholder blant annet artikler og intervjuer av sentrale personer innen ETF-forvaltning (noe innhold krever FT-abonnement)

Kontakt oss

Eivind Sageng