Nøkkelinformasjonsdokumenter for derivater

Oslo Børs er forpliktet* til å tilby Nøkkelinformasjonsdokumenter for derivater som er notert på Oslo Børs og kan markedsføres mot ikke-profesjonelle investorer. 

Kravene** til utforming av Nøkkelinformasjonsdokumenter er veldig spesifikke, anvendt for en rekke forskjellige investeringsprodukter og er ikke nødvendigvis spesialtilpasset børshandlede derivater.

Oslo Børs anbefaler at alle investorer påser at de har en grundig forståelse av derivatproduktet de investerer i, med særlig hensyn til risiko, kostnader og hvordan produktet handles. Oslo Børs regelverk for derivater, som omtalt i Nøkkelinformasjonsdokumentene, er kun tilgjengelig på engelsk, mens annen produktinformasjon og nyheter er tilgjengelig på norsk og/eller engelsk.

Nøkkelinformasjonsdokumenter:

 

* Regulation (EU) No 1286/2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)
** Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 (Regulatory Technical Standards on PRIIPs)

Kontakt oss

Derivater