Handel i derivater

Derivater er finansielle instrumenter hvor prisen er avledet fra et underliggende instrument. Investering i derivater gjør det mulig å tjene penger uansett om markedet faller, stiger eller står stille. Oslo Børs tilbyr handel i både standardiserte derivater og TM derivater, også kalt OTC-derivater.

Standardiserte derivater

Standardiserte derivater på Oslo Børs noteres på utvalgte underliggende indekser og aksjer og kjennetegnes ved standardiserte vilkår for innløsningskurser, bortfall og løpetid, samt standard metode for håndtering av selskapshendelser og oppgjør. Alle standardiserte derivater blir clearet.

TM derivater på Oslo Connect

Oslo Connect tilbyr en fleksibel løsning for økt trygghet og effektiv handel med TM derivater, eller Tailor Made derivater. Her blir partene selv enige om underliggende instrumenter, bortfallsdag, innløsningskurs, håndtering av selskapshendelser etc. Regelverk og clearing sørger for likebehandling, økt forutsigbarhet og en effektiv verdikjede.

Markedsplassen tilbyr handel over Oslo Børs’ derivat-MPS (Market Place Services), samt interesseregistrering og handelsrapportering på handelssystemet EDGE. Alle verdipapirforetak og andre godkjente institusjoner kan innvilges medlemskap, og dermed få tilgang til markedsplassen Oslo Connect. Les mer om Connect-reglene

Derivater – produktoversikt

 

Indeks futures

Indeks opsjoner

Aksje forwards/ futures

Aksje opsjoner

TM Derivater

Instrumenter

Futures

CALL & PUT (Eu)

Forwards & futures

CALL & PUT (Am)

Forwards, CALL & PUT (Am/Eu)

Åpningstider (CET)

09:00-16:20 (Rapportering av handler: 08:00-17:00)

08:00-17:00

Markedsplass

Oslo Børs (XOSL)

Oslo Connect (XOSC)

Priser

Premie spesifiseres i NOK per underliggende

NOK per underliggende

Kontraktsstørrelse

NOK 100 * indeks

100 underliggende aksje

100 aksje/ NOK

Underliggende Instrumenter

OBX

OBX

AKERBP, AKSO, BAKKA, DNB, DNO, GJF, NAS, NHY, NOD, NOFI, ORK, PGS, REC, SCHA, STB, SUBC, TEL, TGS, YAR, FRO*, MOWI*, EQNR**

Oslo Børs og Oslo Axess aksjer, samt utvalgte indekser

Utbyttejustering

Underliggende er en avkastningsindeks, justert for alle utbytter

Justeres for ekstraordinære utbytter (*AD klassen 100% utbyttejustert)

Ingen eller justering for ekstraordinært

Noteringssyklus og Løpetider

3 måneders løpetid noteres månedlig og 12 (OBX) måneders løpetid noteres kvartalsvis (mar, jun, sep, des)

3 måneders løpetid noteres månedlig og 12, 6* eller 24** måneders løpetid noteres kvartalsvis (mar, jun, sep, des)

Fleksibel

Bortfallsdag

3dje fredag i bortfallsmåneden

Fleksibel

Noteringsdag

Mandagen før bortfallsdag

Fleksibel

Oppgjør

Kontant

Kontant

Levering 
(Futures: +daglig markedsoppgjør)

Levering av underliggende

Levering (aksje) eller kontant (indeks)

Oppgjørssyklus

Daglig (markedsoppgjør)

Bortfall

Bortfall 
(Futures: +daglig markedsoppgjør)

Bortfall eller innløsning

Bortfall eller innløsning

Innløsning

N/A

Bortfall

N/A

Alle handelsdager

Fleksibel

Avregningsverdi

VWAP på bortfallsdagen

Sist omsatt på bortfallsdagen

VWAP eller sist omsatt på bortfallsdagen

Sikkerhetsordning

Pristoleranse +/- 10%

N/A

Pristoleranse +/- 50%

N/A

N/A

Bortfallsmåned og Instrument

CALL og Indeksfutures/ futures med kontantoppgjør: Betegnes med A til L (jan til des)
  PUT og aksjeforwards/ futures: Betegnes med M til X (jan til des)

  • Se Derivatreglene / Connectreglene for utfyllende spesifikasjoner.
  • VWAP = Volumveid Gjennomsnittspris (kun automatisk matchede handler).

 

Kontakt oss

Derivater