Strategisk samarbeid med London Stock Exchange Group

Oslo Børs og London Stock Exchange Group (LSEG) inngikk i mars 2009 en strategisk samarbeidsavtale som innebærer at de to børsene vil samarbeide om markeds- og produktutvikling på tvers av aksje-, rente- og derivatmarkedene.

Oslo Børs tok i april 2010 i bruk handelssystemet TradElect (inkl. Infolect for distribusjon av markedsdata) for all handel med aksjer og rentepapirer. Høsten 2012 migrerte Oslo Børs over på handelssystemet Millennium. Systemet er utviklet av Millennium IT som er et datterselskap av LSEG. Millennium er et av verdens raskeste og mest stabile systemer for handel av verdipapirer, og er i dag i bruk på LSE, Johannesburg, Milano og i Oslo.

Oslo Børs samarbeider tett med LSEG for å sikre en effektiv internasjonal distribusjon av norske derivater, og partene implementerte i desember 2009 handelssystemet SOLA®, blant annet med felles ordrebok for standardiserte derivater.

Felles handelssystem med LSE styrker samarbeidet med London ytterligere. Det muliggjør også «Co Location» i LSEs datahall for de medlemmene som ønsker kortest mulig linje til handelssystemet lokalisert i London.

Se vår video om "Co Location" på Youtube

 

Pressemeldinger

Oslo Børs og London Stock Exchange Group inngår strategisk samarbeid (12. mars 2009)

Oslo Børs inngår intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen (4. desember 2008)

Kontakt oss

Ingvild Resaland