Markedsmodell

Beskrivelse av markedsmodeller for aksjemarkedet og rentemarkedet.