Handelssystemet Millennium Exchange

Millennium Exchange er en moderne, robust og effektiv plattform for verdipapirhandel. Systemet er fleksibelt og kan enkelt tilpasses nye krav og utvidet funksjonalitet i framtiden, samt behov for økt kapasitet og kortere responstid (latency).

Millennium Exchange er utviklet av MillenniumIT, et datterselskap av London Stock Exchange Group, og benyttes blant annet også av London Stock Exchange, Borsa Italiana og Johannesburg Stock Exchange.

Realtidssystemet for distribusjon av markedsdata er en integrert del av Millennium Exchange.

Høy hastighet

Millennium Exchange støtter store kundebaser og ulike handelsstrategier og gir større gjennomføringssikkerhet, noe som reduserer alternativkostnadene forbundet med ikke gjennomførte transaksjoner.

Stor kapasitet

Millennium Exchange har meget stor kapasitet. Dette gjelder både rask håndtering av alle ordreinnleggelser etter hvert som de kommer inn, og mulighet til å kunne ta seg av veldig mange ordre samtidig. Dette gir god margin for gjennomføring av transaksjoner uten treghet i systemet, selv i de travleste periodene.

Pålitelighet

Millennium Exchange er basert på robust, spesialutviklet teknologi som er designet for å sikre at ingen meldinger går tapt, mulighet for nødgjenoppretting og i tillegg til to adskilte datahaller er også alle tjenester dupliserte i vår primære datahall.

Skalerbarhet

Det er enkelt å legge til maskinvare i systemet, kort ledetid for å øke kapasiteten.

Nye muligheter

Det er et veldig konfigurerbart system, noe som muliggjør raskere lansering av nye produkter og tjenester i markedet og raskere respons i forhold til markedets behov og endrede kundebehov.

Kontroll og åpenhet

Markeds- og deltakerstrukturen setter aktører i stand til å holde ulike områder av virksomheten eller ulike arbeidsstrømmer adskilt.

Tilgang på tvers av markeder

Ved at flere markeder opererer på samme plattform skapes det potensial for tilgang og handel på tvers av markeder og aktivaklasser.

Kontakt - teknisk

Christian Ringstad