Oslo Børs Millennium Legacy CDS testmiljø – systemvedlikehold 14 juni

Oslo Børs’ Millennium Legacy CDS kundetestmiljø tas ned for vedlikehold fredag 14. juni. Legacy CDS blir igjen tilgjengelig fra mandag 17. juni.