Ny modell for rapportering av repo-handler i statslån

Med virkning fra 3. desember 2018 skal repo-handler i statslån rapporteres i egne instrumenter. Det vil kun være tillatt å registrere repo-handler i disse instrumentene og hensikten er å skille repo-handler fra øvrige handler som reguleres av MiFiD II.

Ordre og øvrige handler registreres i de ordinære instrumentene som i dag. Endringen gjelder kun statslån. Ny markedsmodell vil være tilgjengelig i CDS fra 9. oktober.

Har du spørsmål, kan disse rettes til en av Oslo Børs hovedkontakter:

 

Medlemmer
Ingvild Resaland, tlf. +47 22 34 19 16, ingvild.resaland@oslobors.no
Torbjørn Vik (aksjer), tlf. +47 22 34 17 47, torbjorn.vik@oslobors.no
Bodil Østby (obligasjoner), tlf. +47 22 34 17 09, bodil.ostby@oslobors.no  

Distributører av markedsdata
Christian Pettersen, tlf. +47 22 34 18 08, christian.pettersen@oslobors.no
Lene M. Refvik tlf. +47 22 34 18 15, lene.refvik@oslobors.no

Teknisk
Alexander Næss, tlf. +47 22 34 17 71, alexander.naess@oslobors.no 
Christian Ringstad, tlf. + 47 22 34 17 94, christian.ringstad@oslobors.no 
Teknisk Support, tlf. +47 22 34 19 90, technicalsupport@oslobors.no
Enablement Team, enablement@oslobors.no