Millennium Produksjonsmiljø: Systemvedlikehold lørdag 22. september

Grunnet systemvedlikehold vil det bli gjennomført interntesting i Millennium lørdag 22. september.

For å unngå forstyrrelser i kunders daglige drift, minner vi om at eventuell informasjon mottatt i løpet av helgetesten skal ignoreres av kunders/medlemmers produksjonssystemer.