Millennium Produksjonsmiljø: Intern helgetest lørdag 10. november

Oslo Børs vil gjennomføre en intern helgetest i produksjonsmiljøet for Millennium lørdag 10. november.

For å unngå forstyrrelser i kunders daglige drift, minner vi om at eventuell informasjon mottatt i løpet av helgetesten skal ignoreres av kunders/medlemmers produksjonssystemer.