Notering av ETN-er flyttes til Euronext Pan-European Structured Products MTF

Fra og med 9. november 2020 vil aksjehandelen foregå på vår nye handelsplattform Optiq. Notering og handel i ETN-er (Exchange Traded Notes) og Warrants flyttes samtidig til markedsplassen Euronext Pan-European Structured Products MTF. Denne markedsplassen har funksjonalitet spesielt utviklet for denne typen produkter

Fra og med 9. november 2020 vil aksjehandelen foregå på vår nye handelsplattform Optiq. Notering og handel i ETN-er (Exchange Traded Notes) og Warrants flyttes samtidig til markedsplassen Euronext Pan-European Structured Products MTF. Denne markedsplassen har funksjonalitet spesielt utviklet for denne typen produkter.

Siste dag for notering og handel av ETN-er på Oslo Børs vil være fredag 6. november 2020. Det er pr. 1. oktober 2020 ca. 650 noterte ETN-er på Oslo Børs og ingen warrants.

Samtlige utstedere av ETN-er på Oslo Børs har fått tilbud om å notere sine eksisterende produkter på denne markedsplassen, og utstederne av ETN-er vil i egne meldinger redegjøre for hvor deres produkter vil bli notert og tilgjengeliggjort for handel.

For mer informasjon, kontakt Oslo Børs: Torbjørn Vik, Head of Client Relations tv@oslobors.no +47 22 34 17 47

 

Under finnes link meldinger fra hver enkelt utsteder, om hvordan deres produkter vil håndteres fremover, som inkluderer avvikling av produktene og flytting til markedsplasser utenfor Euronext systemet: 

Nordea/Nordnet: https://newsweb.oslobors.no/message/514806 

DNB: https://newsweb.oslobors.no/message/514808

Svenska Handelsbanken: https://newsweb.oslobors.no/message/514961  

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91

Kontakt - teknisk

Christian Ringstad