Markedsplasser bytter navn i forbindelse med overgangen til Optiq

I forbindelse med overgangen til Optiq tilpasser vi oss strukturen på de øvrige markedsplassene i Euronext. Dette innebærer at vi bytter navn på to av våre markedsplasser. Oslo Axess endres til Euronext Expand, og Merkur Market blir Euronext Growth.

Vi vil beholde navnet på Oslo Børs, vår hovedmarkedsplass for aksjer og lån. Vi vil også beholde navnet for Nordic ABM, vårt uregulerte marked for lån.

NOTC opprettholdes uten andre endringer enn at vi skifter navn til Euronext NOTC. 

I denne forbindelse med overgangen til Optiq blir det også gjort endringer opptaksregler og løpende forpliktelse for utstederne, hovedsakelig av strukturell karakter.

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91

Kontakt - teknisk

Christian Ringstad