Optiq

Som følge av at Oslo Børs VPS Holding ASA ble kjøpt av Euronext i juni 2019, vil Oslo Børs’ handelssystemer migreres til Optiq®, som er handelssystemet som brukes på alle Euronexts markedsplasser. LCH SA vil bli utpekt til Central Counter Party (CCP) for derivatmarkedet, og Euronexts User Choice Model for CCPer vil bli innført på aksjemarkedene Oslo Børs og Oslo Axess. Migrasjonen planlegges gjennomført sent i tredje- og gjennom fjerde kvartal 2020, forutsatt regulatorisk godkjennelse og at markedsaktørene er klare.

Informasjon og nyheter

Her vil informasjon og nyheter vedrørende migrasjonen til Optiq publiseres løpende. Denne informasjonen vil kun bli publisert på engelsk. Dersom du ønsker å motta denne informasjonen på e-post, registrer e-postadressen din i boksen til til høyre. Tidligere abonnenter på "Delta - Millennium" og "Delta - SOLA" er allerede registrert.

07.01.2020
Oslo Optiq® Migration – Technical User Groups

Oslo Børs will change trading system to Optiq® across all asset classes during 2020. Technical User Groups will be held for migration preparation / kick off purposes in Oslo, London and Stockholm during mid-January.

13.12.2019
Oslo Optiq® Migration – High-Level Timeline and Scope

Following Euronext’s acquisition of Oslo Børs VPS Holding ASA in June 2019, Oslo Børs’ trading systems, across asset classes, will migrate from the Millennium Exchange and SOLA systems to the Euronext Optiq® systems.

Kontakt - Medlemmer

Ingvild Resaland

Kontakt - teknisk

Alexander Næss