Optiq

Som følge av at Oslo Børs VPS Holding ASA ble kjøpt av Euronext i juni 2019, vil Oslo Børs’ handelssystemer migreres til Optiq®, som er handelssystemet som brukes på alle Euronexts markedsplasser. LCH SA vil bli utpekt til Central Counter Party (CCP) for derivatmarkedet. Den eksisterende clearingmodellen, med interoperabilitet mellom SIX X-Clear, LCH Ltd og EuroCCP, vil bli videreført på aksjemarkedene Oslo Børs og Oslo Axess. Migrasjonen planlegges gjennomført sent i tredje- og gjennom fjerde kvartal 2020, forutsatt regulatorisk godkjennelse og at markedsaktørene er klare.

Informasjon og nyheter

Her vil informasjon og nyheter vedrørende migrasjonen til Optiq publiseres løpende. Denne informasjonen vil kun bli publisert på engelsk. Dersom du ønsker å motta denne informasjonen på e-post, registrer e-postadressen din i boksen til til høyre. Tidligere abonnenter på "Delta - Millennium" og "Delta - SOLA" er allerede registrert.

24.09.2020
OSLO OPTIQ MIGRATION: EXTENDED NEXT EUA HOURS, OSLO DERIVATIVES CLOSED TO TESTING ON 23 SEPTEMBER, AND FIXED INCOME GROUP CHANGE

Opening hours for the Oslo Cash and Fixed Income trading groups and Oslo Derivatives Exchanges in the Next EUA (p-EUA) environment have been extended to allow more testing time for clients.

Oslo Derivatives Contracts in Next EUA (p-EUA) will be exceptionally closed to testing on Wednesday 23 September 2020.

All Oslo Fixed Income instruments (except Nordic ABM XOAM) have been moved to trading group OJ in Next EUA (p-EUA).

18.09.2020
Join us for a Technical User Group webinar for Oslo Market Participants: Oslo Bors Optiq Migration – Conformance Testing

Join us for a Technical User Group webinar for Oslo Market Participants: Oslo Bors Optiq Migration – Conformance Testing

18.09.2020
OSLO BØRS OPTIQ® MIGRATION: PRODUCTION LISTING SCHEDULE

Euronext informs clients that the technical creation in Production of the Oslo marketplace and financial market will start on Monday 28 September 2020 for Oslo Cash Equities and as of Friday 2 October 2020 for Oslo Derivatives. Fixed Income Cash instruments will be created as from Friday 16 October. A few Oslo Indices instruments will also be visible in the Production Indices Optiq Standing Data Files, but only on the dates mentioned below. A new version of the Migration Guidelines is also available.

14.09.2020
OSLO OPTIQ MIGRATION: FIXED INCOME NEXT EUA RELEASE AND INTEROPERABILITY WEB FORM AVAILABLE

Euronext would like to inform customers that the Fixed Income release for the Oslo Optiq migration is available in the Next EUA (p-EUA) environment. The Interoperability web form for Oslo Cash is now available.

14.09.2020
OSLO OPTIQ MIGRATION – SBE 302, INTEROPERABILITY, AND DERIVATIVES INFORMATION

Euronext informs customers that a new SBE template version 302 for Order Entry and Market Data will be implemented on Equities and Fixed Income Segments in Cash Next EUA (p-EUA) environment on Wednesday 9 September 2020.

Interoperability testing in Cash Next EUA (p-EUA) is available. Customers can start to test trade reconciliation between Euronext and three clearers in the EUA environment to prepare for the Oslo Cash Optiq migration. The Front-to-back test script and webform will be provided shortly.

As mentioned in the Migration Guidelines, Euronext would like to remind customers that Oslo Derivatives instruments will be assigned new ISIN codes as a consequence of the migration. Also, the existing OPEJ3 billing file will be enhanced to incorporate Oslo changes.

31.07.2020
OSLO OPTIQ MIGRATION – SATURN CASH RELEASE AND UPDATED MIGRATION GUIDELINES

Euronext would like to inform customers that Saturn Cash OBOE Lot 2 for the Oslo migration is available in the Next EUA (p-EUA) environment. An updated version of the Migration Guidelines is available.

27.07.2020
OSLO OPTIQ MIGRATION DERIVATIVES – FRONT TO BACK TESTING UPDATE

Euronext would like to inform customers that Front-to-back testing in Derivatives Next EUA (pEUA) is available. Customers can start to test trade reconciliation between Euronext and LCH SA in the EUA environment to prepare for the Oslo Derivatives Optiq migration.

26.06.2020
Markedsplasser bytter navn i forbindelse med overgangen til Optiq

I forbindelse med overgangen til Optiq tilpasser vi oss strukturen på de øvrige markedsplassene i Euronext. Dette innebærer at vi bytter navn på to av våre markedsplasser. Oslo Axess endres til Euronext Expand, og Merkur Market blir Euronext Growth.

08.06.2020
OSLO OPTIQ MIGRATION FIXED INCOME – UPDATED TECHNICAL DOCUMENTATION AND MIGRATION GUIDELINES

Euronext informs customers that updated technical specifications for the Oslo migration have now been published taking into account Fixed Income. An updated version of Migration Guidelines is also available with conformance test information. 

18.05.2020
OSLO OPTIQ MIGRATION – CASH NEXT EUA UPDATE AND SATURN SPECIFIATIONS

Euronext informs customers that the new Oslo Børs Market Data channels are available in Cash Next EUA (p-EUA) environment. Oslo Børs Cash instruments are available and remaining instruments are being progressively listed and clients can start testing. The updated Saturn Web Specifications for Cash and Fixed Income is now available.

28.04.2020
OPTIQ CASH – NEXT EUA NEW SBE TEMPLATE 300

Euronext informs customers that the new SBE template version 300 for Order Entry and Market Data will be implemented in the Cash Next EUA (p-EUA) environment for Equities, Fixed Income, and Block segments on Wednesday 29 April 2020

20.04.2020
OSLO OPTIQ MIGRATION – DERIVATIVES NEXT EUA UPDATE

Euronext informs customers that as of last week Oslo Børs Derivatives products are being listed on the Derivatives Next EUA (p-EUA) environment and clients can start testing.

17.04.2020
INDICATIVE EURONEXT PROJECT ROADMAP FOR 2020

The Euronext project roadmap for 2020 is now available online.

31.03.2020
OPTIQ DERIVATIVES – NEXT EUA NEW SBE TEMPLATE 217

Euronext informs customers that a new SBE template version 217 for Order Entry and Market Data will be implemented in the Derivatives Next EUA (p-EUA) environment on Wednesday 1 April 2020. The target date for Production has been set to Monday 27 April 2020.

30.03.2020
OSLO OPTIQ MIGRATION - TECHNICAL SPECIFICATIONS PUBLISHED

Euronext informs customers that the updated technical specifications for the Oslo migration have now been published. The specification contains Oslo migration related changes, but also changes for other upcoming Euronext projects.

16.03.2020
OSLO BØRS OPTIQ® MIGRATION – MIGRATION MILESTONES UPDATE

Euronext is pleased to share the updated high-level implementation schedule for the Oslo Børs migration to Optiq®, including EUA and Go-live
dates. Two high-level documents and two technical documents are now available. The  remaining Oslo migration technical documentation is due next week. 

05.02.2020
Oslo Optiq® Migration – Continued Current Clearing Model for Cash Equities

Following further consultation with Nordic clients and stakeholders, Euronext and Oslo Børs have decided to continue the current model for cash clearing with the three existing Central Counterparts (CCPs): LCH Limited, EuroCCP and Six X-Clear.
The CCP for the derivatives market will change from SIX X-Clear to LCH SA.

28.01.2020
Oslo Børs - Derivatives Clearing Migration - Technical User Group

Welcome to Oslo Børs Technical User Group – Derivatives Clearing Migration, in preparation for migrating clearing of derivatives to LCH SA. The derivatives clearing migration will happen when Oslo Børs' derivatives trading migrates to the Optiq® trading platform. This Technical User Group session will be particularly relevant for derivatives participants in the Oslo market which are currently not connected to LCH SA.

07.01.2020
Oslo Optiq® Migration – Technical User Groups

Oslo Børs will change trading system to Optiq® across all asset classes during 2020. Technical User Groups will be held for migration preparation / kick off purposes in Oslo, London and Stockholm during mid-January.

13.12.2019
Oslo Optiq® Migration – High-Level Timeline and Scope

Following Euronext’s acquisition of Oslo Børs VPS Holding ASA in June 2019, Oslo Børs’ trading systems, across asset classes, will migrate from the Millennium Exchange and SOLA systems to the Euronext Optiq® systems.

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91

Kontakt - teknisk

Christian Ringstad