Oslo Børs - Notering av aksjeinstrumenter i annen valuta enn NOK

Oslo Børs har besluttet å legge forholdene til rette for å kunne notere og handle aksjer i andre valutaer enn norsk krone (NOK). Det vil i første omgang legges til rette for notering og handel i Euro (EUR), US Dollar (USD), svensk krone (SEK) og dansk krone (DKK).

Notering i annen valuta vil gjelde primær- og sekundærnoteringer for internasjonale selskaper ved Oslo Børs og Oslo Axess.

For å tilrettelegge for teknisk forberedelse hos markedsaktørene, vil Oslo Børs vil ha testinstrumenter for hver enkelt valuta tilgjengelig i testmiljøet Millennium CDS (CDS) fra og med mandag 25. mars. Teknisk dokumentasjon for Handelssystemet Millennium vil ikke oppdateres, ettersom muligheten for annen valuta enn NOK allerede er hensyntatt.

Instrumentene som listes i CDS fra mandag vil hete:

  • EUR Listed Share
  • USD Listed Share
  • SEK Listed Share
  • DKK Listed Share

Aksjeoppgjøret for instrumenter som noteres i annen valuta enn NOK vil utføres gjennom en internasjonal oppgjørssentral som håndterer EUR, USD, SEK og DKK-oppgjør, og Oslo Børs vil komme tilbake med detaljer rundt oppgjørskjeden i nær fremtid.

Dersom du har spørsmål er du alltid velkommen til å ta kontakt med en av Oslo Børs sine kontaktpersoner (under).

Medlemmer
Ingvild Resaland, tel. +47 22 34 19 16, ingvild.resaland@oslobors.no
Torbjørn Vik, tel. +47 22 34 17 47, torbjorn.vik@oslobors.no

Markedsdatavendorer
Christian Pettersen, tel +47 22 34 18 08, christian.pettersen@oslobors.no
Lene M. Refvik, tel +47 22 34 18 15, lene.refvik@oslobors.no 

Teknisk
Alexander Næss, tel +47 22 34 17 71, alexander.naess@oslobors.no
Christian Ringstad, tel +47 22 34 17 94, christian.ringstad@oslobors.no
Technical Support, tel +47 22 34 19 90, technicalsupport@oslobors.no
Enablement Team, enablement@oslobors.no 

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91

Kontakt - teknisk

Christian Ringstad