Oslo Børs Millennium – Failover Test 15 Juni 2019

Oslo Børs vil arrangere en failovertest lørdag 15. juni i Millenniums produksjonsmiljø. Deltakelse i testen er frivillig for medlemmer, vendorer og ISV’er. Oppdatert OSLMIT Guide to Failover Test, som beskriver testens planlagte forløp, er publisert her

Kort beskrevet planlegges en forkortet handelsdag med åpningsauksjon som normalt klokken 09:00. Det tillates funksjonell testing fra medlemmer. Primary Data Center gjøres utilgjengelig fra ca. klokken 10, og deretter iverksettes det failover til secondary site. Det forventes ca. 1 times funksjonell testaktivitet på secondary site etter gjennomført failover, med planlagt sluttauksjon klokken 13:30 og end of post close klokken 14:00.

Websiden Failover Test Log vil holdes oppdatert gjennom dagen 15. juni for å informere om gjennomførte funksjonelle tester og om eventuelle endringer av tidsplan. 

Husk å fylle ut Failover Test Registration-skjema innen utgangen av onsdag 12. juni for å informere Oslo Børs om deltakelse i failovertesten.

Vennligst se bort fra markedsdata mottatt på gatewayen i løpet av failovertesten. 

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, er du alltid velkommen til å kontakte Oslo Børs’ kontaktpersoner (nedenfor).

Medlemmer
Ingvild Resaland, tlf. +47 22 34 19 16, ingvild.resaland@oslobors.no
Bodil Østby, tlf. +47 22 34 17 09, bodil.ostby@oslobors.no  

Distributører av markedsdata
Christian Pettersen, tlf. +47 22 34 18 08, christian.pettersen@oslobors.no
Lene M. Refvik tlf. +47 22 34 18 15, lene.refvik@oslobors.no

Teknisk
Alexander Næss, tlf. +47 22 34 17 71, alexander.naess@oslobors.no 
Christian Ringstad, tlf. + 47 22 34 17 94, christian.ringstad@oslobors.no 
Teknisk Support, tlf. +47 22 34 19 90, technicalsupport@oslobors.no
Enablement Team, enablement@oslobors.no

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91

Kontakt - teknisk

Christian Ringstad