Millennium Produksjonsmiljø: Helgetest med kunder lørdag 15. juni

Oslo Børs vil gjennomføre en frivillig helgetest med kunder i produksjonsmiljøet for Millennium lørdag 15. juni.

For å unngå forstyrrelser i kunders daglige drift, minner vi om at eventuell informasjon mottatt i løpet av helgetesten skal ignoreres av kunders/medlemmers produksjonssystemer.

I tillegg til helgetesten vil OB Record Keeping oppgraderes samme dag, og blir derfor utilgjengelig hele dagen. Det blir ingen funksjonelle endringer i OB Record Keeping.

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91

Kontakt - teknisk

Christian Ringstad