Millennium Exchange

På denne siden vil du finne informasjon vedrørende endringene som innføres for Oslo Børs’ handelssystem for aksje- og renteinstrumenter, Millennium Exchange. 

Milllennium Exchange Release 9.2 vil implementeres mot slutten av 2017, og vil inneholde tilpasninger til MiFID II. 

Tidsplan:

  • Teknisk dokumentasjon ble oppdatert gjennom Q2 og tidlig i Q3 2017.
  • CDS-testmiljøet ble oppgradert den 26. juli.
  • Kundetest gjennomføres lørdag 4. november i produksjonsmiljøet.
  • Teknisk go-live lørdag 25. november 2017 med handelsstart mandag 27. november.
  • Konfigurasjon i januar 2018.

Informasjon og teknisk dokumentasjon om Millennium i produksjon, finner du under menypunktet Handel / Handelssystemer / Millennium.

 

Informasjon og nyheter

Her vil informasjon og nyheter knyttet til Oslo Børs’ tekniske endringsprosjekter vedrørende Millennium Exchange publiseres løpende. Dersom du ønsker å motta denne informasjonen på e-post, registrer e-postadressen din i boksen til til høyre.

19.10.2017
Millennium Exchange Release 9.2 Oslo Børs – Stegvis implementeringsguide

Oslo Børs’ MiFID II-tilpasninger i Millennium Exchange vil som tidligere annonsert implementeres ved en teknisk go-live 25 November, samt konfigurasjon i januar 2018. Detaljer rundt den stegvise implementeringen er nå publisert under menypunktet Implementeringsplan.

09.10.2017
Millennium Exchange Release 9.2 Oslo Børs – CDS vedlikehold

Det vil bli utført vedlikeholdsarbeid i Oslo Børs’ kundetestmiljø (CDS) torsdag 12. oktober. CDS vil i utgangspunktet være tilgjengelig for testing som vanlig denne dagen, men noe ustabilitet må påregnes.

28.09.2017
Millennium Exchange Release 9.2 Oslo Børs – Conformance test påkrevet

Vi minner om at samtlige kunder må sørge for sertifisering (conformance test) av sine systemer mot Millennium R9.2 i henhold til policy og tester som beskrevet i OSLMIT 502 Guide to Application Certification - issue 3.0. Sertifisering må utføres i god tid før go-live – fortrinnsvis før kundetest lørdag 4. november, og senest innen 17. november.

15.09.2017
Millennium Exchange Release 9.2 Oslo Børs – Tilgang til OB Record Keeping gateway krever henvendelse til Oslo Børs

Vi minner om at Oslo Børs har lagt til rette for MIFID II's RTS 24 med en ny gateway. Kort fortalt er formålet med gatewayen å være en kanal for oversendelse av mappingen mellom kortkoder, som inkluderes i medlemmenes ordre, og reell kundeidentifikasjon. 

05.09.2017
Millennium Exchange Release 9.2 Oslo Børs – CDS vedlikehold

Oslo Børs’ kundetestmiljø (CDS) blir oppgradert onsdag 6. september. CDS vil i utgangspunktet være tilgjengelig for testing som vanlig denne dagen, men noe ustabilitet må påregnes.

28.08.2017
Millennium Exchange Release 9.2 Oslo Børs – CDS-oppsett og post-trade statistikk

Oslo Børs implementerer Millennium Exchange Release 9.2 den 25 november 2017. Releasen inneholder tilpasninger til MiFID II.

20.07.2017
Millennium Exchange Release 9.2 Oslo Børs – Oppgradering av kundetestmiljøet (CDS)

Oslo Børs’ kundetestmiljø (CDS) oppgraderes til Release 9.2 med MiFID II-tilpasninger onsdag 26. juli. Oslo Børs Record Keeping Gateway vil være tilgjengelig for test fra samme dato, slik at medlemmer kan teste mappinger av kortnavn ved bruk av testverdier.

28.06.2017
Millennium Exchange Release 9.2 Oslo Børs – Tilpasning til MiFID II - presisering

Oslo Børs vil være compliant med MiFID II fra og med 3. januar 2018 både på teknisk side og på regelverkssiden. 

Med referanse til tidligere usikkerhet rundt en mulig forsinkelse i deler av implementeringen i norsk lovgivning, er Oslo Børs nå sikker på at både delene som påvirker Oslo Børs og delene som påvirker våre kunder vil være på plass før 3. januar 2018.        

06.06.2017
Millennium Exchange Release 9.2 Oslo Børs – Tidsplan, oppdatert dokumentasjon og Technical User Group

Oslo Børs planlegger å oppgradere handelssystemet Millennium Exchange til release 9.2 den 25 november 2017.

29.05.2017
Millennium Exchange Release 9.2 Oslo Børs – Oppdatert policy for sertifisering av applikasjoner

Oslo Børs krever at alle applikasjoner sertifiseres før de kan benyttes mot Oslo Børs’ handelssystem, Millennium Exchange. Formålet med sertifiseringen er å hindre at nye eller endrede applikasjoner som knyttes til handelssystemet medfører fare for brudd i daglig drift. Funksjonell testing er ikke en del av det spesifikke sertifiseringskravet. 

11.05.2017
Millennium Exchange Release 9.2 Oslo Børs – Invitasjon til Technical User Group i Stockholm og Oslo

For å oppfylle kravene i MiFID II oppgraderer Oslo Børs handelssystemet Millennium til release 9.2 i 4. kvartal i 2017. Datoer for åpning av oppgradert testmiljø, kundetester og implementeringsdato kommuniseres så snart de foreligger.

28.04.2017
Millennium Exchange Releae 9.2, MiFID II Oslo Børs – Teknisk dokumentasjon

Millennium Exchange Release 9.2 implementeres mot slutten av 2017, og vil inneholde tilpasninger til MiFID II.

29.03.2017
Millennium Exchange Releae 9.2, MiFID II Oslo Børs – oppgradering i Q4 2017

Millennium Exchange Release 9.2 implementeres mot slutten av 2017, og vil inneholde tilpasninger til MiFID II. 

20.04.2017
Endring i Oslo Børs' referansedata samt ny abonnementstjeneste

Kontakt - Medlemmer

Ingvild Resaland

Markedsdata

Line Mauseth

  • Avdelingsleder Produkt
  • lm@oslobors.no
  • +47 22 34 18 15
  • +47 48 17 42 25

Kontakt - teknisk

Alexander Næss