Millennium Exchange

På denne siden vil du finne informasjon vedrørende endringene som innføres for Oslo Børs’ handelssystem for aksje- og renteinstrumenter, Millennium Exchange. Informasjon og teknisk dokumentasjon om Millennium i produksjon, finner du under menypunktet Handel / Handelssystemer / Millennium.

Planlagt tidslinje for oppgraderingen til Millennium 9.3
7. august 2018: Oppdatert teknisk dokumentasjon, tilsvarende funksjonalitet i første CDS-oppgradering
30. august 2018: Første CDS-oppgradering - systemvedlikehold
31. august 2018: CDS ferdig oppgradert med første code drop av Millennium 9.3
5. oktober 2018: Endelig CDS-oppgradering
24. november 2018: Dress Rehearsal med valgfri kundedeltakelse
8. desember 2018: Go-live

Informasjon og nyheter

Her vil informasjon og nyheter knyttet til Oslo Børs’ tekniske endringsprosjekter vedrørende Millennium Exchange publiseres løpende. Dersom du ønsker å motta denne informasjonen på e-post, registrer e-postadressen din i boksen til til høyre.

08.12.2018
Oslo Børs Millennium 9.3 - GO!

Oslo Børs is pleased to confirm our decision to GO live with Millennium Exchange Release 9.3 for the cash equities- and fixed income markets on Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market and Nordic ABM markets as of start of trading Monday 10 December 2018.

08.12.2018
Oslo Børs Millennium 9.3 - Velkommen til Go-live-helg

Lørdag 8. desember gjennomføres en frivillig tilkoblingstest for medlemmer, ISV’er og distributører av markedsdata i forbindelse med implementeringen av Millennium release 9.3 i Oslo Børs’ produksjonsmiljø. I løpet av lørdag ettermiddag tas den formelle beslutningen om hvorvidt den planlagte produksjonssettingen skal gjennomføres, slik at handelen mandag 10. desember skjer i et oppgradert produksjonsmiljø.

03.12.2018
Oslo Børs Millennium 9.3 - Oppdatert tidsplan for go-live tilkoblingstest og påminnelse om ordresletting

Tilkoblingstesten lørdag 8. desember som tilbys i forbindelse med oppgraderingen av handelssystemet til Millennium 9.3 forskyves med to timer til klokken 13 CET. Oppdatert OSLMIT 505 Guide til Go-live - issue 7.1 og Go Live Log er publisert i henhold til endringen i tidsplan. Tidsplanen er fortsatt tentativ, og Go-live-loggen vil holdes oppdatert gjennom dagen 8. desember for å tilpasses eventuelle ytterligere endringer. 

27.11.2018
Oslo Børs Millennium 9.3 - Guide to Go-live og Go-live bekreftelse

Den planlagte oppgraderingen av handelssystemet Millennium Exchange til Release 9.3 for Oslo Børs skjer lørdag 8. desember, med første handelsdag mandag 10. desember.

24.11.2018
Oslo Børs Millennium 9.3 – Velkommen til Dress Rehearsal (DR) i produksjonsmiljøet

Velkommen til lørdagstest med frivillig kundedeltakelse i Oslo Børs Millennium 9.3 release prosjekt. Vennligst se bort fra denne meldingen dersom du ikke deltar i dagens kundetest. 

21.11.2018
Oslo Børs Millennium 9.3 - Funksjonelle tester 24 November + Conformance

Som tidligere annonsert gjennomfører Oslo Børs en dress rehearsal (kundetest) i Millenniums produksjonsmiljø lørdag 24. november relatert til oppgraderingen til Millennium 9.3 som er planlagt 8. desember. Det er frivillig for medlemmer og vendorer å delta på kundetesten, men Oslo Børs oppfordrer til testdeltakelse. Medlemmer og vendorer som ikke ønsker å delta i testen, bes se bort fra markedsdata som genereres på gatewayene i løpet av kundetesten.

13.11.2018
Oslo Børs Millennium 9.3 – Dress Rehearsal 24 November + ny modell for repo-handler

I forbindelse med oppgraderingen av handelssystemet for aksje- og rentehandel til Millennium 9.3, gjennomfører Oslo Børs en test i produksjonsmiljøet lørdag 24 november. Kunder kan delta i gjennomføringen av testen, men testdeltakelse kreves ikke.

16.10.2018
Oslo Børs Millennium 9.3 – CDS vedlikehold 18 oktober

Oslo Børs’ Millennium kundetestmiljø (CDS) oppgraderes før oppstart torsdag 18. oktober. Miljøet er forventet tilgjengelig som normalt denne dagen, men det kan oppstå noen forsinkelser i oppstart.

02.10.2018
Oslo Børs Millennium 9.3 – CDS-oppgradering 5. oktober

Oslo Børs gjør den andre funksjonelle oppgraderingen av Millennium 9.3 tilgjengelig i CDS-miljøet den 5. oktober, nesten 2 uker før planen.

07.09.2018
Oslo Børs Millennium 9.3 - CDS Referansedataendring

Oslo Børs har publisert en oppdatert versjon av teknisk dokumentasjon vedrørende referansedata tilgjengelig på Delta nettsiden.

28.08.2018
Oslo Børs Millennium 9.3 – Oppgradering av CDS

Første oppgradering til Millennium 9.3 finner sted i Oslo Børs’ CDS-miljø torsdag 30. august. Fredag 31. august vil CDS-miljøet være tilgjengelig for testing av ny funksjonalitet.

08.08.2018
Teknisk dokumentasjon for Oslo Børs’ Millennium 9.3 er publisert

I forbindelse med oppgraderingen av Oslo Børs Millenniumplatform for handel av aksje- og renteinstrumenter, har oppdatert teknisk dokumentasjon blitt publisert. Det er få protokollendringer inkludert i Millennium 9.3.

26.06.2018
Oslo Børs lanserer Millennium 9.3 i 4. kvartal 2018 og Legacy CDS i august 2018.

Oslo Børs forbereder en oppgradering av Millennium Exchange i fjerde kvartal. Tentativ go-live dato er satt til 8. desember 2018.

16.05.2018
Bekreftet teknisk go-live for EuroCCP på Oslo Børs

Detaljer rundt den tekniske implementeringen av EuroCCP som sentral motpart på Oslo Børs er nå klare.

09.05.2018
EuroCCP tilgjengelig i Oslo Børs CDS miljø for kundetest

Oslo Børs tilrettelegger for EuroCCP som en tredje sentral motpart / tilbyder av clearingtjenester for handler utført på Oslo Børs.

07.02.2018
Millennium Exchange Oslo Børs: Ny trade type for obligasjoner

For å kunne imøtekomme kundeønsker, har Oslo Børs besluttet å implementere trade type «NM» for obligasjoner. Denne kan benyttes ved rapportering av handler som er rapportert til en annen MiFiD II markedsplass eller en annen APA-leverandør enn Oslo Børs.

08.01.2018
Millennium Exchange Oslo Børs – Lansering av Turquoise Lit Auctions™ on Oslo Børs

Oslo Børs ferdigstiller funksjonaliteten Turquoise Lit Auctions(TM) on Oslo Børs ved å aktivere auksjonsordrebøker fra og med fredag 12. januar. 

Kontakt - Medlemmer

Ingvild Resaland

Kontakt - teknisk

Alexander Næss