Clearing

Handel i aksjer, egenkapitalbevis, og derivater på Oslo Børs, Oslo Axess og Oslo Connect cleares gjennom en sentral motpart – også kalt clearinghus eller CCP (Central Counter Party). Medlemmer som skal handle aksjer og derivater på Oslo Børs' markedsplasser må derfor ha på plass avtale for clearing av sine handler.

Clearing

I praksis betyr clearing at den sentrale motparten går inn som motpart til både selger og kjøper (tar rollen som kjøper overfor selger og rollen som selger overfor kjøper) og garanterer for oppgjøret mellom disse, samt leveranse av verdipapirer som er handlet.

Sentrale motparter

Sentrale motparter som ønsker å cleare handler i egenkapitalinstrumenter og derivater på Oslo Børs’ markedsplasser må inneha nødvendige konsesjoner og myndighetsgodkjennelser for å drive clearingvirksomhet (for de spesifikke VP-klasser) i Norge, samt inngå clearingsamarbeidsavtale(r) med Oslo Børs.

 

 

Aksjer, egenkapitalbevis og ETF-er

Derivater

 

Oslo Børs

Oslo Axess

Oslo Børs

Oslo Connect

Euro CCP

X

X

 

 

LCH

X

X

X

 

SIX x-clear

X

X

X

X

 

Clearing – direkte eller indirekte

Oslo Børs’ medlemmer besørger at krav til clearing tilfredsstilles ved:

  • Direkte medlemskap hos clearinghuset – enten som Direct Clearing Member (DCM) eller som General Clearing Member (GCM), eller
  • Indirekte clearingarrangement som None Clearing Member (NCM) via egen avtale med en GCM

For nærmere informasjon om clearing og clearingmedlemskap, kontakt Oslo Børs eller de respektive clearinghusene direkte.

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91