Handel

Oslo Børs er en uavhengig børs og det eneste regulerte markedet for handel av verdipapirer i Norge. Oslo Børs har i sine markedsmodeller og prosedyrer innarbeidet alle krav som følger av MiFID II og MiFIR.

Effektiv og trygg handel

Oslo Børs tilrettelegger for kapitalinnhenting for norske og internasjonale selskaper gjennom notering av aksjer og obligasjoner, samt effektiv og trygg handel i de noterte produkter for våre kunder. Overvåking av handelen, kvalitetssikrede prosesser og fast håndtering av regelverk gir god sikkerhet for alle aktører som ønsker å handle på Oslo Børs.

Energi, shipping og sjømat

Oslo Børs er også internasjonalt anerkjent gjennom blant annet å være verdensledende i segmentene energi, sjømat og shipping. Vi har selskaper fra hele verden som velger å notere seg på Oslo Børs, med et distribusjonsnettverk gjennom våre medlemmer som når ut til investorer globalt.

Strategisk samarbeid med London Stock Exchange Group

Oslo Børs og London Stock Exchange Group (LSEG) har inngått en strategisk samarbeidsavtale som innebærer at de to børsene samarbeider om markeds- og produktutvikling på tvers av aksje-, rente- og derivatmarkedene.
 

Kontakt oss

Sentralbord

  • +47 22 34 17 00