Obligasjonsbrosjyrer

  • Det norske obligasjonsmarkedet
  • Nordic ABM

Det norske obligasjonsmarkedet – Effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital
Denne brosjyren gir en overordnet beskrivelse av det norske obligasjonsmarkedet, særlig med fokus på selskapsobligasjoner, såkalte corporate bonds. Brosjyren dekker særlig prosessene fra selskapets kapitalinnhenting og frem til lånet er notert på Oslo Børs eller Nordic ABM, men også annenhåndsmarkedet og VPS sin rolle er nevnt. 

 

Nordic ABM - Oslo Børs’ alternative markedsplass for obligasjoner
Denne brosjyren gir en beskrivelse av Oslo Børs’ alternative markedsplass for obligasjoner, Nordic ABM. Videre omfatter brosjyren en overordnet oversikt over noteringsprosessen og de løpende forpliktelser utsteder må forholde seg til.