Aksjer for alle

  • Introduksjon til aksjemarkedet
  • Ulike former for aksjesparing
  • Børsens oppgaver og berettigelse

- en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet.

I dette heftet prøver vi på en enkel, men likevel grundig måte, å gjøre rede for børsens oppgaver og berettigelse. Dessuten vil vi benytte anledningen til å introdusere leseren for ulike former for aksjesparing. Vi tror at større innsikt vil bidra til at aksjesparing vil fremstå som et mer aktuelt og attraktivt sparealternativ for svært mange.

Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta.

I første rekke skal det tilføre kapital til næringslivet og stimulere til nystarting.Dernest skal det være et sparealternativ og det skal spre risiko på en optimal måte. Når det gjelder aksjemarkedet spesielt,skal det også bidra til at det satses på de mest lønnsomme prosjektene, samt sikre løpende vurdering og overvåking av bedriftenes effektivitet og lønnsomhet.

For at disse målene skal kunne nås, trengs det en effektiv og tillitvekkende markedsplass for handel med verdipapirer. Å skape denne markedsplassen er den primære oppgaven til Oslo Børs.

Det er et vesentlig poeng at børsen og verdipapirmarkedet er nødvendig,ikke bare for dem som aktivt opererer der, men for hele næringslivet og samfunnet for øvrig. Børsen er viktig for næringslivets omstillingsevne, for økonomisk vekst og for å skape trygge arbeidsplasser. Denne overordnede rollen kan lett bli borte i alle detaljene omkring handelen og det som til daglig foregår på børsen.