Company Performance Report

  • Handel og likviditet for en aksje
  • Daglig eller månedlig rapport
  • Grafiske fremstillinger

Likviditetsrapport for en utsteder gir detaljert informasjon om handel og likviditet for et notert selskap, som nøkkeltall for spread og ordredekning, samt historiske priser, handelsvolumer og megleraktivitet.

Månedlig rapport
Den månedlige rapporten gir handels- og likviditetsinformasjon dag for dag, for inneværende og foregående år. Rapporten inneholder detaljert informasjon som likviditetsnøkkeltall, historiske priser og handelsvolumer. Rapporten inneholder også grafer, årlig omsetning, daglig gjennomsnittlig omsetning og markedsandeler for meglere.Rapporten består av to filer, en i xls-format og en i pdf-format.

Daglig rapport
Den daglige rapporten gir detaljert informasjon som nøkkeltall for aksjelikviditet og detaljer om handel. Den inneholder også komplett logg over handlene foregående handelsdag, og en meglerstatistikk som viser de 15 ledende kjøpere og selgere.Abonnerer du på daglig rapport vil du også motta månedlig rapport.  

Leveringsmåte
Både månedlig og daglig rapport er filbasert (xls og pdf) og leveres via FTP (Get) eller e-post.

Leveringstidspunkt
Månedlig rapport leveres første handelsdag i hver måned.
Daglig rapport leveres hver handelsdag etter at markedet har stengt.

Kontakt oss

Markedsdata