Broker Statistics Issuer

 • Medlemmenes markedsandeler innenfor et verdipapir
 • Alle handler utført i verdipapiret
 • Månedlig og kvartalsvis

Meglerstatistikk for en utsteder viser medlemmenes markedsandeler innenfor et verdipapir for en måned eller kvartal. Rapporten omfatter alle handler som har vært utført i verdipapiret gjennom handelssystemet i perioden. Meglerstatistikk for en utsteder består av to rapporter; en månedlig og en kvartalsvis.

Meglerstatistikk for en utsteder inneholder følgende informasjon:

 • Broker name: Navnet på medlemmet som har handlet verdipapiret
 • Buy value: Total verdi medlemmet har kjøpt i verdipapiret, i NOK
 • Buy volume: Totalt antall aksjer medlemmet har kjøpt i verdipapiret.
 • Percentage buy: Medlemmets markedsandel basert på Buy value
 • Sell value NOK: Total verdi medlemmet har solgt for i verdipapiret, i NOK.
 • Sell volume: Totalt antall aksjer medlemmet har solgt i verdipapiret.
 • Percentage sell: Medlemmets markedsandel basert på Sell value.
 • Total value: Total kjøpsverdi pluss salgsverdi medlemmet har handlet for i verdipapiret, i NOK
 • Total volume: Totalt antall aksjer medlemmet har kjøpt pluss totalt antall aksjer medlemmet har solgt i verdipapiret.
 • Percentage Buy+Sell: Medlemmets markedsandel basert på kjøpsverdi pluss salgsverdi.

Leveringsmåte
Meglerstatistikk for en utsteder er filbasert (xls) og leveres via e-post.

Leveringstidspunkt
Filene leveres hver måned eller hvert kvartal, i løpet av den andre handelsdagen i påfølgende måned/kvartal.

Dokumentasjon er kun tilgjengelig på engelsk.

Kontakt oss

Markedsdata