User Statistics

 • Handelsvolumer og handelsavgifter pr megler
 • Rangering pr. sektor og instrument

Statistikken gir medlemmer detaljert statistikk over handelsvolumer per megler (bruker) i meglerfirmaet.

Rapporten består av fire tabeller:

Tabell 1 - User Statistics Total

 • User: Navn på bruker
 • Value NOK: Handlet verdi forrige måned, i NOK
 • Value % (Broker Firm): Brukerens prosentandel av total omsetning for meglerfirmaet
 • Value % (All Broker Firms): Brukerens prosentandel av total omsetning for alle meglerfirma
 • No of trades: Antall handler forrige måned
 • No of trades % (Broker Firm): Brukerens prosentandel av totalt antall handler for meglerfirmaet
 • No of trades % (All Broker Firms): Brukerens prosentandel av totalt antall handler for alle meglerfirma

Tabell 2 - User Statistics Sector

 • User: Navn på bruker
 • Value NOK: Handlet verdi i sektoren forrige måned
 • Value %: Brukerens prosentandel av total omsetning meglerfirmaet har gjennomført i sektoren
 • No of trades: Antall handler i sektoren
 • No of trades %: Brukerens prosentandel av totalt antall handler meglerfirmaet har gjennomført i sektoren

Tabell 3 - User Statistics Instrument

 • User: Navn på bruker
 • Value NOK: Handlet verdi i instrumentet forrige måned
 • Value %: Brukerens prosentandel av total omsetning meglerfirmaet har gjennomført i instrumentet
 • No of trades: Antall handler i instrumentet
 • No of trades %: Brukerens prosentandel av totalt antall handler meglerfirmaet har gjennomført i instrumentet

Tabell 4 - Fee per User

 • Turnover Group: Instrumenttype
 • Trade Size Group: Størrelse på handel i henhold til avgiftsstrukturen på Oslo Børs.
 • Value: Verdien brukeren har handlet for, i NOK
 • Number of trades: Antall handler brukeren har gjennomført
 • Price per trans: Transaksjonsavgift i henhold til avgiftsstrukturen på Oslo Børs.
 • Price turnover: Omsetningsavgift i henhold til avgiftsstrukturen på Oslo Børs.
 • Trans Fee: Antall handler multiplisert med pris per transaksjon
 • Turnover Fee: Verdi multiplisert med Price turnover

Leveringsmåte
Statistikken er filbasert (xls eller pdf) og leveres via FTP (Get) eller e-post.

Leveringstidspunkt
Leveres månedlig, innen første handelsdagen den påfølgende måneden.

Dokumentasjon er kun tilgjengelig på engelsk.

Kontakt oss

Markedsdata