Participant Trading Data

  • Detaljer om et medlems handler
  • Alle Oslo Børs' markedsplasser
  • Tilgjengelig kun for medlemmet

Produktet Participant Trading Data gir detaljert informasjon om hver handel filtrert spesifikt for et medlem på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM. Rapporten er kun tilgjengelig for medlemmet selv. Listen inneholder alle handler som er utført av medlemmet i Oslo Børs’ handelssystem i løpet av dagen. Produktet er tilgjengelig for både aksjemarkedet og rentemarkedet.

 

Leveringsmåte
Participant Trading Data er filbasert (xls eller csv) og leveres via FTP (Get) eller e-post

Leveringstidspunkt
Filene leveres før kl 8:00 CET påfølgende handelsdag.

 Daokumentasjon er kun tilgjengelig på engelsk.

Kontakt oss

Markedsdata