VINX - nordiske aksjeindekser

 • Indeksvekter
 • Indeksverdier
 • Indekssammensetning

VINX-indeksene produseres i samarbeid med Nasdaq OMX med indeksmedlemmer fra alle de nordiske børsene; København, Helsingfors, Oslo, Reykjavik og Stockholm.
Indeksvekter inneholder følgende informasjon om alle offisielle indekser:

 • Indeksens ticker og ISIN-nummer
 • Indeksverdi
 • Indeksdivisor
 • Indeksens markedsverdi
 • Antall indeksmedlemmer
 • Indeksmedlemmets ticker og ISIN-nummer
 • Indeksmedlemmets ICB- kode
 • Indeksmedlemmets antall aksjer
 • Indeksmedlemmets markedsverdi
 • Indeksmedlemmets sluttverdi
 • Indeksmedlemmets relative vekt
 • Hvilken børs indeksmedlemmet er notert på

For informasjon om spesialtilpassede indekser, ta kontakt med oss. Dokumentasjon er kun tilgjengelig på engelsk.

  
 

Kontakt oss

Markedsdata