Statsobligasjonsindekser

 • Indeksvekter
 • Indeksverdier
 • Indekssammensetning

Produktet Core Bond Index Weights inneholder tilstrekkelig informasjon til å beregne kjerneindeksene for obligasjoner på Oslo Børs.

 • ST1X - Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 0.25 år
 • ST2X - Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 0.50 år
 • ST3X - Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 1.00 år
 • ST4X - Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 3.00 år
 • ST5X - Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 5.00 år

Målet med statsobligasjonsindeksene er å gi en referanse for porteføljene på alle tidspunkter i terminstrukturen. Indeksene er altså ikke ment å være investeringsobjekter.

Innhold

 • Åpnings- og sluttverdier for indeksen
 • Effektiv rente for indeksen
 • Åpnings- og sluttverdier for indeksmedlem
 • Vekt for indeksmedlem
 • Akkumulert rente for indeksmedlem
 • Maks spread for indeksmedlem
 • Effektiv rente for indeksmedlem
 • Durasjon for indeksmedlem
 • Utestående beløp for indeksmedlem

Dokumentasjon er kun tilgjengelig på engelsk.

Kontakt oss

Markedsdata