Oslo Børs

 

Her er du: Produkter og tjenester / Markedsdata / Indekser

Aksjeindekser

  • Indeksvekter
  • Indeksverdier
  • Indekssammensetning

Produktet Equity Index Weights inneholder tilstrekkelig informasjon til å beregne de offisielle indeksene på Oslo Børs og Oslo Axess.
De daglige indeksvektene inneholder følgende informasjon om alle offisielle indekser:

  • Indeksens ticker og ISIN-nummer
  • Indeksverdi
  • Indeksverdi, vektet gjennomsnitt
  • Indeksdivisor
  • Indeksens markedsverdi
  • Indeksmedlemmets ticker og ISIN-nummer
  • Indeksmedlemmets GICS-kode
  • Indeksmedlemmets antall aksjer
  • Indeksmedlemmets markedsverdi
  • Indeksmedlemmets relative vekt
  • Indeksmedlemmets sluttverdi
  • Indeksmedlemmets justerte verdi

Index Notice
Index Notice inneholder følgende informasjon:

  • Endringer i regler: Viktige endringer i reglene blir normalt kunngjort tre måneder før de trer i kraft
  • Periodisk rebalansering: Blir vanligvis kunngjort minst en uke før implementering.
  • Daglig vedlikehold: Justeringer av benchmarkindeksene på grunn av corporate actions og utbytte, blir kunngjort umiddelbart etter at børsene har mottatt nødvendig informasjon for å utføre justeringene, og ikke senere enn dagen etter at det er utført. I tillegg inneholder Index Notice annen viktig informasjon som påvirker benchmarkindeksene

For informasjon om prisindekser og spesialtilpassede indekser, ta kontakt med oss. Dokumentasjon er kun tilgjengelig på engelsk.

Kontakt

Markedsdata

E-post: products@oslobors.no
Telefon: +47 22 34 18 02