Aksjeindekser

 • Indeksvekter
 • Indeksverdier
 • Indekssammensetning

Produktet Equity Index Weights inneholder tilstrekkelig informasjon til å beregne de offisielle indeksene på Oslo Børs og Oslo Axess.
De daglige indeksvektene inneholder følgende informasjon om alle offisielle indekser:

 • Indeksens ticker og ISIN-nummer
 • Indeksverdi
 • Indeksverdi, vektet gjennomsnitt
 • Indeksdivisor
 • Indeksens markedsverdi
 • Indeksmedlemmets ticker og ISIN-nummer
 • Indeksmedlemmets GICS-kode
 • Indeksmedlemmets antall aksjer
 • Indeksmedlemmets markedsverdi
 • Indeksmedlemmets relative vekt
 • Indeksmedlemmets sluttverdi
 • Indeksmedlemmets justerte verdi

Index Notice
Index Notice inneholder følgende informasjon:

 • Endringer i regler: Viktige endringer i reglene blir normalt kunngjort tre måneder før de trer i kraft
 • Periodisk rebalansering: Blir vanligvis kunngjort minst en uke før implementering.
 • Daglig vedlikehold: Justeringer av benchmarkindeksene på grunn av corporate actions og utbytte, blir kunngjort umiddelbart etter at børsene har mottatt nødvendig informasjon for å utføre justeringene, og ikke senere enn dagen etter at det er utført. I tillegg inneholder Index Notice annen viktig informasjon som påvirker benchmarkindeksene

For informasjon om prisindekser og spesialtilpassede indekser, ta kontakt med oss. Dokumentasjon er kun tilgjengelig på engelsk.

Kontakt oss

Markedsdata