Fondsfeed

  • Detaljer om mer enn 1500 fond
  • Norske og utenlandske
  • Kontinuerlig oppdatering

Fondsfeed inneholder detaljert informasjon om klassifisering, transaksjonskostnader og forvaltningshonorar, daglige fondskurser og tall for avkastning og risiko for mer enn 1500 norske og utenlandske fond som er godkjent for salg i Norge.

Informasjonen blir rapportert til Oslo Børs fra fondsforvaltere eller -distributører, og vi kalkulerer tall for avkastning og risiko.

Moduler

Fondsfeed består av seks moduler. De første fire er inkrementelt avhengige av hverandre, det vil si; modul 4 er avhengig av 3, 3 er avhengig av 2 og 2 av 1. Modul 5 og 6 er uavhengige.

  1. Basic Module: Inneholder daglig Net Asset Value (NAV), effektiv rente, durasjon, totalkostnad, transaksjonskostnader, forvaltningshonorar, klassifisering, navn på referanseindeks etc.
  2. Return Module: Inneholder informasjon fra modul 1 + beregninger av avkastning for siste uke, siste måned og årlig opp til 20 år.
  3. Dividend Module: Inneholder informasjon fra modul 2 + siste ex-dato og siste utbytte per andel
  4. Risk Module: Inneholder informasjon fra modul 3 + beregninger av risiko; som Sharpe Ratio, volatilitet, differanseavkastning og relativ volatilitet for ulike perioder
  5. Normalised Time Series Module: Inneholder tidsserier med justerte NAV-verdier for siste fem dager. Utbytte er reinvestert fra starten av fondet til gjeldende dato.
  6. Historic Return Series Module: Inneholder månedlige avkastningsserier fra starten av fondet til gjeldende dato.

Leveringsmåte
Fondsfeed er filbasert (xml) og overføres via FTP (Get) eller e-post.

Leveringstidspunkt
Abonnenter kan velge mellom å motta filene tre ganger om dagen; ca klokken 10.15 CET, 18:15 CET og 20:15 CET hver handelsdag, eller hver gang Oslo Børs har mottatt en oppdatert pris. Unntaket er modulen Historic Return Series som produseres og distribueres månedlig.

Dokumentasjon er kun tilgjengelig på engelsk.

Kontakt oss

Markedsdata