Susquehanna International Securities Limited nytt medlem på Oslo Børs

Susquehanna International Securities Limited har nå startet opp med direkte handel i egenkapitalinstrumenter på Oslo Børs og Oslo Axess.

Susquehanna International Securities Limited er en del av Susquehanna International Group of Companies (SIG) og er en av verden største private eide finansielle institusjoner. Susquehanna vil handle i Oslo fra sine kontorer i Dublin.

SIG tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester gjennom et bredt, internasjonalt nettverk. Selskapet har hovedkontor i Pennsylvania, USA og har regionale kontorer i flere amerikanske storbyer og internasjonale kontorer i Dublin, London, Hong Kong, Shanghai, Beijing og Sidney.

Inkludert Susquehanna har Oslo Børs nå 58 medlemmer, hvorav 35 er medlemmer som handler fra kontorer utenfor Norge.