Sevan Drilling overfører notering til Oslo Børs mandag 13. februar

Sevan Drilling ASA noteres på Oslo Børs mandag 13. februar 2012. Sevan Drilling har vært notert på Oslo Axess siden mai 2011 og er det tredje selskapet som overfører sin notering fra Oslo Axess til Oslo Børs.

Representanter fra selskapet ringer i børsbjella kl. 09.00 og vil være tilgjengelig for pressen etterpå.

Sevan Drilling ASA noteres på Oslo Børs under ticker SEVDR.

Om Sevan Drilling
Sevan Drilling ASA er en internasjonal offshore boreentreprenør med fokus på ultradypt vann (UDW). Selskapet eier og opererer to UDW borerigger. Sevan Driller har vært i drift utenfor kysten av Brasil på en 6-års kontrakt med Petrobras siden juni 2010. Sevan Brasil er under bygging med planlagt oppstart i andre kvartal 2012, på en 6-års kontrakt for Petrobras utenfor kysten av Brasil. Selskapet har i tillegg inngått byggekontrakter med Cosco Shipyard for bygging av ytterligere to UDW borerigger av samme design som Sevan Driller og Sevan Brasil, og har opsjon på ytterligere to rigger med samme spesifikasjon.