Inmeta Crayon strykes fra Oslo Børs

Aksjene i Inmeta Crayon ASA strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag settes til torsdag 23. februar 2012.

Inmeta Crayon ASA har i brev av 15. februar 2012 søkt Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer i henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4) jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1).

Oslo Børs fattet den 21. februar 2012 følgende vedtak:

"Aksjene i Inmeta Crayon ASA strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag settes til 23. februar 2012.