Fred. Olsen Production strykes fra Oslo Børs

Aksjene i Fred. Olsen Production ASA strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag er 20. januar 2014.

Oslo Børs har mottatt søknad fra Fred. Olsen Production ASA om strykning av selskapets aksjer. I henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4) jf Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1) har Børsen i dag fattet følgende vedtak:

«Aksjene i Fred. Olsen Production ASA strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag vil være 20. januar 2014.»