Børsstyret tar opp 2 nye selskaper til notering

Styret ved Oslo Børs har i møte onsdag 29. september 2010 besluttet å ta aksjene i Statoil Fuel & Retail opp til notering på Oslo Børs og aksjene i CellCura opp til notering på Oslo Axess.

Statoil Fuel & Retail ASA noteres på Oslo Børs

Børsstyret vedtok i møte 29. september 2010 å ta aksjene i Statoil Fuel & Retail ASA opp til notering på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf Opptaksreglene pkt. 2.3.1 og 2.3.2. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag bekrefter at transaksjonen (separasjonen) vedrørende overføring av virksomhet fra Statoil ASA til Statoil Fuel & Retail ASA er gjennomført som planlagt, at selskapet oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.2 og har minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.1. Videre forutsettes det at selskapet oppfyller vilkårene for notering av aksjer knyttet til tildelingsretter før utstedelse i Opptaksreglene pkt. 2.5.2. og offentliggjør prospekt

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 12. november 2010.

Om Statoil Fuel & Retail
Statoil Fuel & Retail ASA er en ledende kjede av drivstoff- og servicestasjoner med over 100 års driftserfaring knyttet til detaljvareindustrien. Selskapet har et stort nettverk av til sammen cirka 2 300 stasjoner i Skandinavia, Polen, Baltikum og Russland. Dette inkluderer både fullservicestasjoner (drivstoff og storkiosk) og manuelle stasjoner med kun drivstoff. Selskapets hovedkvarter ligger i Oslo, Norge.

Selskapets produktportefølje inkluderer også stasjonær energi, marine drivstoff, drivstoff til fly, smøreoljer og kjemikalier. I Europa driver Statoil Fuel & Retail 16 oljeterminaler, cirka 400 tankbiler og 50 depoter i åtte land. Statoil Fuel & Retail leverer drivstoff til fly på 85 flyplasser i 10 land og produserer 750 forskjellige smøreolje produkter for salg i 20 land.

CellCura ASA noteres på Oslo Axess

Børsstyret vedtok i møte 29. september 2010 å ta aksjene i CellCura ASA opp til notering på Oslo Axess.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Axessreglenes opptaksvilkår pkt 2.4.2 og har minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten slik det fremgår av Axessreglenes opptaksvilkår pkt 2.4. Videre forutsettes det at selskapet gjennom den planlagte emisjonen tilføres minimum MNOK 16 i ny likviditet.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 12. november 2010.

Om CellCura
CellCura ASA er et norsk selskap dedikert til utvikling av tekniske løsninger og produkter for bruk innen kunstig befruktning og stamcelleforskning over hele verden. Kjerneteknologien har blitt til gjennom 15 år med forskning og utvikling og CellCuras produkter er utviklet for å sikre bedre sikkerhet og effektivitet både i klinikker og forskningsmiljøer. Selskapets produkter er et nytt og unikt proteinfritt cellekultiveringsmedium (PFM-11) som eliminerer risikoen for overføring av smittsomme sykdommer gjennom blod og en ny generasjon av integrerte arbeidsstasjoner som sikrer et trygt, ergonomisk og kontrollert miljø for cellebehandling.